VLD

Obrazovni Centar

062 80 28 115

VLD Škola računara i stranih jezika

Kurs 2D modeliranja

AutoCAD

AutoCAD je sveobuhvatni programski alat za 2D i 3D projektovanje. Veliki spektar mogućnosti ovog programa, čini ga zanimljivim gotovo svim tehničkim strukama. Program AutoCAD je jedan od najčešće korištenih CAD programa za izradu tehničkih crteža, a posebno u arhikteturi, mašinstvu, građevinarstvu, geodeziji i elektrotehnici. AutoCAD je program koji omogućuje vrlo efikasno i napredno crtanje i konstruiranje uz pomoć velikog broja alata.

Kurs je namenjen prevashodno arhitektama, građevinskim, mašinskim i elektro inženjerima, studentima svih tehničkih struka.


Kurs AutoCAD Kurs AutoCAD
Kurs AutoCAD
Kurs AutoCAD
Kurs AutoCAD

Šta ćete naučiti na kursu

 • Manipulacije crtežima, rad sa fajlovima.
 • Priprema crteža i podešavanje osnovnih parametara i elemenata crteža.
 • Brzo kretanje i pregledavanje delova crteža.
 • Kreiranje osnovnih grafičkih elemenata crteža.
 • Precizno crtanje.
 • Selektovanje i modifikovanje selektovanih elemenata crteža.
 • Rad sa grupama.
 • Ispitivanje elemenata crteža.
 • Brzo editovanje gripovima.
 • Kompleksni entiteti crteža.
 • Kotiranje i šrafiranje elemenata crteža, unos teksta u crteže.
 • Korišćenje blokova i atributa u crtežima, upotreba drugih crteža kao podloge.
 • Priprema crteža za štampu i štampanje crteža na ploterima i štampačima. Rad sa različitim grafičkim formatima (DXF, PDF...).

 • Po završenom kursu polaznik je osposobljen da samostalno koristi program AutoCAD, kako za ličnu, tako i za profesionalnu namenu.
  Po završetku kursa polaznik dobija sertifikat o uspešno završenom kursu.

 • Trajanje kursa - Individualna nastava: 16 časova
  Trajanje kursa - Grupna nastava: 32 časa
  Časovi se održavaju u terminima koje usvoje polaznici kursa zajedno sa organizatorom nastave i predavačima. Standardno pohađanje kursa je dva ili tri puta nedeljno po dva časa.

 • Za ovaj kurs potrebno je poznavanje rada u Microsoft Windows okruženju.

 • Individualna nastava: 11.200 dinara
  Grupna nastava: 9.500 dinara
  Cene se mogu razlikovati prema specifičnim zahtevima polaznika.

Pogledajte još neke kurseve

AutoCAD 3D

Kurs AutoCAD 3D je prirodni nastavak AutoCAD 2D kursa. Najveći deo kursa je posvećen 3D funkcijama.

AutoCAD 3D

Autodesk Revit

Autodesk Revit Architecture je softversko rešenje za parametarsko modelovanje, koje obuhvata proces koji počinje dizajniranjem koncepta objekta, a završava se izradom projektne dokumentacije za izgradnju objekta.

Revit

SolidWorks

SolidWorks predstavlja višenamenski programski paket za trodimenzionalno dizajniranje proizvoda i objekata i pripremu istih za proizvodnju. Ovo je moćan program koji se pored svojih funkcionalnih sposobnosti pre svega odlikuje jednostavnošću korišćenja.

Inventor