VLD

Edukativni Centar

062 80 28 115

VLD Škola računara i stranih jezika

Kurs Grafičkog dizajna

Adobe Illustrator

Adobe Illustrator je primarno program za crtanje ilustracija, grafički dizajn (logotipovi, vizualni identitet) zatim manje kompleksnih štampanih materijala (flajeri, brošure, CD/DVD omoti, opsegom manje publikacije, plakati, kalendari i sl.) kao i elemenata web dizajna. Podržava crtanje grafičkom tablom što omogućava slobodu i kreativnost u radu. Ima podršku za importovanje i eksportovanje u veliki broj grafičkih formata.

Adobe Illustrator najčešće koriste grafički dizajneri, ilustratori i web dizajneri, ali primena ovog programa je mnogo šira, te svako može da ga koristi za svoje potrebe.


Kurs IllustratorKurs Illustrator
kurs_illustrator
kurs_illustrator
kurs_illustrator

Šta ćete naučiti na kursu

Kurs će upoznati polaznike sa osnovnim i naprednim alatima programa, njihovom primenom kroz primere, vežbu i projekate: izrada logotipa, jednostavna ilustracija, posetnica, letak, plakat, oglas, višestranični katalog i njihova priprema za štampu.

Neki od pojmova o kojima će se govoriti na kursu: vektorska grafika, rasterska grafika,crtanje na računaru – tačka, linija, objekt, rezolucija, kolorni modeli (CMYK i RGB), rasterizacija i vektorizacija, eps, ai i pdf formati (industrijski standardi), selekcija i transformacija, rad sa slojevima(layers), efekti, transparencija, rad s maskama, rad s tekstom i osnove tipografije.

 • Po završenom kursu polaznik je osposobljen da samostalno koristi program Illustrator za izradu grafičkih, dizajnerskih dokumenata, kako za ličnu, tako i za profesionalnu namenu.
  Po završetku kursa polaznik dobija sertifikat o uspešno završenom kursu.

 • Trajanje kursa - Individualna nastava: 16 časova
  Trajanje kursa - Grupna nastava: 32 časa
  Časovi se održavaju u terminima koje usvoje polaznici kursa zajedno sa organizatorom nastave i predavačima. Standardno pohađanje kursa je dva ili tri puta nedeljno po dva časa.

 • Za ovaj kurs potrebno je poznavanje rada u Microsoft Windows ili iOS okruženju.

 • Individualna nastava: 9.920 dinara
  Grupna nastava: 9.500 dinara
  Cene se mogu razlikovati prema specifičnim zahtevima polaznika. Kurs je moguće platiti u celini ili na rate.

Pogledajte još neke kurseve

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop je najpoznatiji a po mnogima i najbolji program za obradu slika. U kombinaciji sa Adobe Illustratorom čine osnovni paket za sve koji se bave bilo kojom vrstom dizajna na računaru.

Photoshop

CorelDraw

CorelDRAW je program koji se koristi u profesionalne svrhe za vektorsku grafiku, kao i jedan od najčešće korišćenih programa za pripremu različitih promo materijala, štampanih materijala i elemente web dizajna.

CorelDRAW
kurs web dizajn

Web dizajn

Posao web dizajnera jedan od najtraženijih poslova na svetu. Kvalitetno znanje s područja web dizajna lansira web dizajnera direktno u žarište svetskog tržišta internet tehnologija.

Web dizajn